Väl förberedd? Arbetsledare och lärare på högskolor bedömer


Väl förberedd? Arbetsledare och lärare på högskolor bedömer gymnasieutbildades färdigheter.

Denna utvärdering ger en bild av de unga vuxna i arbetslivet och på högskolan en kort tid efter gymnasiet. Bilden är utifrån mottagarnas perspektiv, dvs. arbetsledareoch lärare på högskolan, vilka har bedömt deraskunskaper och förmågor.

Syftet med denna rapport är att belysa hur väl gymnasieskolan förbereder de unga för arbetslivet respektive högre studier utifrån mottagarnas perspektiv.Utvärderingen kan i en mening sägas vara mottagarnas betygsättning av dagens gymnasieskola. Rapporten vänder sig till alla som deltar i diskussionen om gymnasieskolans utformning.

Vår förhoppning är att bidra med ny kunskap i debatten för att göra gymnasieskolan bättre.

Ladda ner som PDF (1215 KB)

Källa&bild: Skolverket